Publikováno: 21. 11. 2013

Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením

První z devíti plánovaných publikací, které Vás mají uvést, provést a vzdělat v oblasti problematiky osob se zrakovým znevýhodněním. Tento multimediální text má sloužit jako vstupní / úvodní studijní materiál pro studenty speciální pedagogiky osob (tyflopedie, oftalmopedie) se zrakovým postižením, a to jak výběrových, tak nevýběrových předmětů, prezenčních i kombinovaných forem studia.
Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením