Publikováno: 16. 7. 2013

PhDr. Josef Smýkal, Studie a statě (speciální pedagogika výchovy nevidomých a těžce zrakově postižených dětí i dospělých)

V roce 2011 byla vydaná obsáhlá publikace PhDr. Josefa Smýkala, v níž jsou shrnuty jeho znalosti a zkušenosti nabyté dlouholetou prací na poli speciální pedagogiky výchovy nevidomých a těžce zrakově postižených dětí a dospělých.
PhDr. Josef Smýkal, Studie a statě (speciální pedagogika výchovy nevidomých a těžce zrakově postižených dětí i dospělých)

Publikace PhDr. Josefa Smýkala Studie a statě vychází z původních autorových studií uveřejněných formou článků v českých a poskrovnu i zahraničních časopisech v rozmezí let 1965–2009. Ucelenější statě včetně poznámek ze současnosti potom představují autorův pohled na vybranou tematiku. Publikace je vybavena přibližně stem fotografií, z nich je velké procento dosud neuveřejněných historických dokumentů a předmětů. Některé obrázky pocházejí z 19. století, jiné jsou pořízeny amatérsky.

Práce PhDr. Josefa Smýkala Studie a statě je dostupná on-line zde:

Publikace PhDr. Josefa Smýkala (část z nich je dostupná on-line) ke stažení zde:

Profesní životopis PhDr. Josefa Smýkala ke stažení zde:

Slovníček pojmů a termínů ke stažení zde: