Publikováno: 15. 11. 2013

Tridsať rokov taktilného vystavovania. Možnosti prístupov a realizácií.

Příspěvek zazněl na 4. konferenci o zpřístupňování kultury nevidomým a slabozrakým osobám s názvem Prístupnosť múzeí a výstav osobám so zrakovým postihnutím, prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti (Bratislava, 12. – 14. 11. 2013).
Tridsať rokov taktilného vystavovania. Možnosti prístupov a realizácií.