Publikováno: 30. 12. 2013

Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením

Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením