Publikováno: 2. 10. 2013

Tyflopedický lexikon jmenný

Občanské sdružení Apogeum přináší na svých stránkách Tyflopedický lexikon jmenný, který sestavil Josef Smýkal.
Tyflopedický lexikon jmenný

Tyflopedický lexikon jmenný slovy Mgr. Elišky Hluší, vedoucí oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně.

Dostává se vám do rukou kniha, která je svým obsahem v české literatuře ojedinělá. Autorem Tyflopedického lexikonu jmenného je známý zkušený publicista. Kniha bude užitečná pro studenty speciální pedagogiky oboru tyflopedie a ostatní oborové pracovníky, kteří by si chtěli prohloubit svůj přehled o vybraných pozoruhodných nevidomých osobách a dále o pedagogických i jiných pracovnících, kteří se zabývali či dosud zabývají jejich výchovou a vzděláváním nebo dokonce možnostmi zaměstnávání. Aby mohla tato ojedinělá kniha vzniknout, musel její autor pro shromáždění životopisných dat a údajů dlouhodobě vynakládat nemalé úsilí. Publikace je aktuální, což dokládají informace o soudobých českých i zahraničních osobnostech. Za tuto celoživotní práci mu patří upřímný dík.

Tyflopedický lexikon jmenný, autor Josef Smýkal

Soubory, které si můžete stáhnout z  webu občanského sdružení Apogeum, jsou chráněny autorským zákonem. Před stažením lexikonu je nutné se (bezplatně) zaregistrovat na webové stránce občanského sdružení Apogeum

Zdroj: http://www.apogeum.info/