Publikováno: 7. 12. 2013

CESTOU INSPIRACE A PARTNERSTVÍ…

Konference Pedagogické fakulty UK k 100. výročí Jedličkova ústavu a škol v Praze. Sborník abstraktů
CESTOU INSPIRACE A PARTNERSTVÍ…