Publikováno: 16. 8. 2011

Památky takřka bez bariér. Zpřístupňování hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ návštěvníkům s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vozíčkářům)

Metodický text věnovaný problematice zpřístupňování zpřístupněných památkových objektů z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým postižením.
Památky takřka bez bariér. Zpřístupňování hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ návštěvníkům s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vozíčkářům)

Text vychází ze znalostí a zkušeností z cílené dlouhodobé dokumentace památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu realizované v letech 2006-2009.

Milan Jančo: Památky takřka bez bariér. Zpřístupňování hradů zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ návštěvníkům s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vozíčkářům). Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 1 

Článek (str. 55-60) ke stažení zde  

Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 1 zde