Publikováno: 5. 3. 2013

Naumburk, Míšeň, Berlín

Návod řešení na překonání bariéry 2-5 schodů v situacích, kdy z funkčních (komunikačních), bezpečnostních a estetických důvodů nelze instalovat šikmou pevnou, nebo mobilní rampu, na základě zkušeností z Naumburku (klášter u dómu sv. Petra a Pavla), Míšně (zámek Albrechtsburg) a Berlína (Bodeho muzeum).
Naumburk, Míšeň, Berlín

Řešení pro dlouhé úzké prostory, z nichž se vystupuje do postranních místností, kde z bezpečnostních a komunikačních důvodů nelze umístit šikmou pevnou, nebo mobilní rampu. Příspěvek nabízí dvě varianty řešení (Naumburk - rampa, nepohyblivé schody; Míšeň, Berlín - rampa, pohyblivé schody), které lze uplatniti jak v interiéru památkového objektu (Naumburk, Míšeň), tak v exteriéru (Berlín). V obou případech jsou plošiny takřka "neviditelné" Nijak se vizuálně neprojevují, co je jeden z hlavních požadavků státní památkové péče. Subtilní základ zařízení minimalizuje vstup do archeologických terénů památky.

Příspěvek je zveřejněný na webových stránkách časopisu Zprávy památkové péče - odkaz zde, na stránce 9-12 (137-140).