Publikováno: 16. 8. 2011

Památky ve správě NPÚ a jejich zpřístupňování návštěvníkům s omezenou schopností pohybu

Příspěvek z konference Obnova památek 2009, Péče o státní hrady a zámky
Památky ve správě NPÚ a jejich zpřístupňování návštěvníkům s omezenou schopností pohybu