Publikováno: 30. 11. 1999

Psychopedie - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Následující odkaz vám poskytne základní informace a přehled o pedagogice osob s mentálním postižením. Věnujte pozornost zejména podkapitole o možnostech vzdělávání osob s mentálním postižením a také o komunikaci s lidmi s mentálním postižením.