Publikováno: 30. 11. 1999

Estetické aspekty zájmové pohybové činnosti osob s mentálním postižením