Publikováno: 22. 7. 2011

Možnosti osob s mentálním postižením v muzejních institucích

Diplomová práce Mgr. Lenky Zmekové obhájená na Filosofické fakultě Masarykovi Univerzity v Brně

Diplomová práce Mgr. Lenky Zmekové obhájená na Filosofické fakultě Masarykovi Univerzity v Brně

Diplomová práce Mgr. Lenky Zmekové Možnosti osob s mentálním postižením v muzejních institucích

Zdroj: http://is.muni.cz/th/145225/ff_m/