Publikováno: 30. 11. 1999

Jedinci s mentálním postižením ve společnosti

Bc. Martina Kábrtová. Jedinci s mentálním postižením ve společnosti. Diplomová práce. Brno 2010