Publikováno: 30. 11. 1999

o.s. Lorm. Společnost pro hluchoslepé

Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.
o.s. Lorm. Společnost pro hluchoslepé