Publikováno: 20. 3. 2013

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. je nezisková profesní organizace sdružující především tlumočníky pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé klienty. Členy Komory se však mohou stát i lidé, kteří se tlumočnické profesi nevěnují, ale zajímá je problematika Neslyšících, jejich kultura a jazyk, souhlasí s názorovými stanovisky a cíli Komory a podporují její aktivity.

Odkaz na stránky České komory tlumočníků znakového jazyka, o.s. zde:

Informační leták ČKTZJ