Publikováno: 30. 11. 1999

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková organizace, která sdružuje občanská sdružení pro neslyšící.
Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících

  • Působí v brněnském, olomouckém, břeclavském, jihlavském, plzeňském regionu a nově i v Praze.
  • Je sdružením pro sluchově postižené, založeným na společných zkušenostech, historii a přání pomoci.
  • Českomoravská jednota neslyšících vznikla v Brně v roce 1998 sdružením jednotlivých regionálních občanských sdružení.
  • Záměrem vytvoření sjednocující organizace bylo zastřešit činnost dlouhodobě fungujících, ale regionálně roztříštěných organizací sluchově postižených a efektivně podporovat jejich vzájemnou spolupráci.

Zdroj: http://www.cmjn.cz/cmjn/