Publikováno: 12. 1. 2016

Tichý svět o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Usiluje o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Snaží se prostřednictvím svých služeb odstraňovat komunikační bariéry.
Tichý svět o.p.s.

Cílem Tichého světa je co nejvíce podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta a pomáhat neslyšícím získat práci a udržet si ji. 

Poskytuje služby sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání, krátkodobé profesní poradenství a intervenci, tranzitní program pro žáky a absolventy škol), odborné sociální poradenství (poradenství online, sociální poradenství, telefonické zprostředkování a právní poradenství), tlumočnické služby (online tlumočnická služba nonstop).

Online tlumočnická služba NONSTOP je poskytována 24 hodin denně. Zajišťuje bezbariérovou komunikaci v případě telefonování na tísňové linky, dále běžnou telefonickou komunikaci s lékařem, úřady, zaměstnavatelem nebo školou. Funguje také jako náhrada fyzicky přítomného tlumočníka na poradách a různých jednáních ať již u lékaře, na úřadě apod., kterých se účastní slyšící a neslyšící. Tichý svět také zajišťuje tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do znakového jazyka, tlumočnické workshopy a semináře o znakovém jazyce, komunikaci neslyšících a tlumočení.

Organizace pořádá kulturní akce, snaží se zvýšit informovanost společnosti o kultuře a světě neslyšících a znakovém jazyce.

Vede Tichou kavárnu – první pražskou kavárnu s neslyšící obsluhou, kde pracují neslyšící kolegové také na pozici cukrářů a kuchařů.

Ve spolupráci s neslyšícími lektory provozuje Tiché zprávy a realizuje kurzy znakového jazyka pro veřejnost, provádí osvětové semináře a workshopy ve školách, soukromých firmách i ve zdravotnických zařízeních, kde seznamuje účastníky se základy komunikace s neslyšícími a s jejich kulturou.

Realizuje různé projekty se zaměřením na překonání překážek v pracovním uplatnění, při přestupu ze školy do práce (tranzitní program) a v získávání kvalifikace pomocí vzdělávacích kurzů (např. kurzy finanční gramotnosti). Tranzitní program pro neslyšící spočívá v přípravě neslyšícího studenta na konkrétní zaměstnání již v době studia a v organizovaném kontaktu studenta s budoucím zaměstnavatelem přímo na pracovišti.

Navštivte některou z poboček Tichého světa, které se nacházejí v Praze, Hradci Králové, Kladně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Liberci a Plzni.

 

Webové stránky Tichého světa

 

 

 

(Zdroj: http://www.tichysvet.cz/)