Publikováno: 13. 1. 2016

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Vznikl k 1. 11. 2013 oddělením od Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice.
Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Jeho odborný a pedagogický záběr je velmi široký: vedle lingvistiky také kultura a komunita Neslyšících, historie Neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou + praktický jazyk: český znakový jazyk, psaná čeština pro neslyšící, angličtina pro neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty. Pracoviště s takovým zaměřením a s tak širokým portfoliem činností je unikátní i v rámci středoevropského regionu.

 

Koncepce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK pro období 1. 1. 2015–31. 12. 2017

 

Více informací naleznete na webu Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

 

 

 

 

(Zdroj: http://ujkn.ff.cuni.cz/)