Publikováno: 30. 11. 1999

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990.
Česká unie neslyšících

Sdružuje všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících.
V rámci své činnosti unie umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posiluje jejich sociální a právní vědomí a zvyšuje tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Služby poskytuje na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením považuje unie za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou.

Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha pořádá nejrůznější akce pro neslyšící, jako například přednášky, exkurze, kluby, pobyty a společenské akce. V rámci oblastní organizace Praha funguje také Centrum sociálních služeb, které poskytuje sociálně aktivizační a tlumočnické služby, a to jak členům ČUN Praha, tak i všem dalším neslyšícím osobám. V Centru sociálních služeb je neslyšícím k dispozici jeden sociální pracovník, jeden pracovník v sociálních službách a dvě tlumočnice, které se v centru střídají. Veškeré služby jsou neslyšícím poskytovány ZDARMA. O podrobných službách Centra sociálních služeb se můžete informovat v sekci Centrum sociálních služeb zde

Odkaz na stránky unie zde