Publikováno: 30. 12. 2013

Helpnet. Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení.
Helpnet. Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.

Helpnet. Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Zdroj: http://www.helpnet.cz