Publikováno: 8. 9. 2013

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace:

NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době má 115 členských organizací, které sdružují přibližně 300 tisíc osob se zdravotním postižením nebo jejich zástupců.

 Priority NRZP ČR

  • koordinace postupu organizací osob se zdravotním postižením ve věcech společného zájmu,
  • informování veřejnosti o tématice zdravotního postižení,
  • monitorování případů diskriminace osob se zdravotním postižením,
  • realizování projektů zlepšujících život se zdravotním postižením,
  • plánování v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na krajské a regionální úrovni,
  • provoz celostátní sítě poraden odborného sociálního poradenství,
  • vydávání publikací, časopisů a informačních materiálů.

 Odkaz na stránky NRZP zde: