Publikováno: 1. 3. 2013

Projekt Athena na cestách

Projekt je realizován za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Věnuje se oblasti turismu, konkrétně rozvoji BEZBARIÉROVÉHO CESTOVÁNÍ v České republice, které zahrnuje také navštěvování a poznávání muzeí a galerií.
Projekt Athena na cestách

Projekt se usiluje:

 • představit bezbariérové cestování jako oblast vhodnou pro rozvoj zaměstnanosti s cílem uplatnit
 • znevýhodněné osoby na trhu práce a začlenit handicapované do společnosti,
 • motivovat hlavní aktéry cestovního ruchu ke vzájemné spolupráci s cílem prosadit tuto oblast do praxe
 • a zapojit se do evropských aktivit v sektoru bezbariérového cestování s cílem získat mezinárodní zkušenosti a uplatnit je pro vytváření jednotného informačního bezbariérového systému v České republice.

Aktivity projektu jsou realizovány na území Moravskoslezského, Královéhradeckého, Jihočeského a na území Hlavního města Prahy.

Určeny pro tyto CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Kraje, obce a jimi zřízené organizace
 • Orgány státní a veřejné správy v oblasti cestovního ruchu a sociální integrace
 • Nestátní neziskové organizace a zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením
 • Vzdělávací instituce
 • Úřady práce a instituce služeb zaměstnanosti
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Širokou veřejnost

Členové projektového týmu si jako cíl stanovili tyto VÝSTUPY:

 • Vytvořit Příručku o bezbariérovém cestování
 • Nastavit Pravidla pro tvorbu informačního systému v bezbariérovém cestování
 • Vytvořit Tematickou síť pro spolupráci v bezbariérovém cestování
 • Realizovat pracovní dílny (workshopy) pro podporu rozvoje služeb v bezbariérovém cestování
 • Vytvořit Elektronickou knihovnu evropských informačních systémů v bezbariérovém cestování
 • Představit Dobré evropské příklady v bezbariérovém cestování

Odkaz na stránky Athena na cestách zde:

Projekt ENAT - European Network for Accessible Tourism