Publikováno: 30. 11. 1999

Památky bez bariér

Pomáháme informovat handipcapované návštěvníky památek o možnostech, nabídkách i omezeních…
Památky bez bariér