Publikováno: 7. 3. 2013

Teiresiás. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.
Teiresiás. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky