Vývoz sbírkových předmětů do zahraničí

Uživatelům portálu jsou nabídnuty obecné zásady vývozu sbírkových předmětů do zahraničí. Tyto zásady doplňují informace o zárukách bezpečnosti vyvážených sbírkových předmětů, včetně informací o zárukách jejich bezpečného návratu do institucí, z nichž byly zapůjčeny. Komplexnost poskytovaných informací zajišťuje výběr z odpovědí na dotazy správců sbírek, věnujících se problematice vývozu sbírkových předmětů za hranice České republiky.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.