Vyřazování předmětů ze sbírky

Vyřazování předmětů ze sbírkové evidence je vysoce odpovědnou, ale nicméně běžnou součástí práce se sbírkou. Uživatelům portálu jsou na tomto místě nabídnuty obecné zásady vyřazování sbírkových předmětů, z důvodu jejich neupotřebitelnosti, přebytečnosti, ztráty a výměny, dále soubor obecných zásad pro vyřazování sbírkových předmětů, vybrané odpovědi na kladené dotazy správců sbírek a také poznatky získané z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb., ve věci vyřazování předmětů ze sbírkové evidence.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.