Desatero správce sbírky

Vážení správci sbírek muzejní povahy!
Obdrželi jste osvědčení Ministerstva kultury, že vaše sbírka byla zapsána do Centrální evidence sbírek (CES) a je tedy určena k trvalému uchování pro příští generace. Vlastně k trvalému jen z hlediska lidského vnímání času, buďme skromnější, vaše sbírka by měla přečkat staletí.  Jenže věci jsou pomíjivé, vznikají, nějakou dobu trvají a pak zanikají, uchovávat je trvale se zdá být proti přirozenosti světa.  Některé věci, např. horniny, jsou na světě už miliardu let,  jiné, např. známé jepice, žijí jen několik hodin. Ale jak horniny, tak jepice jsou zastoupeny ve sbírkách určených k trvalému uchování. Jak tedy to „trvalé“ uchování zajistit? Cesta je jediná – je nutné s takovými věcmi nakládat ve zvláštním režimu, musíme se k nim prostě chovat a zacházet s nimi jinak než je obvyklé. A vy jste se právě stali správci věcí , které ono „jiné“ zacházení vyžadují a nakládat s nimi v onom zvláštním režimu je dokonce vaší povinností, kterou vám ukládá zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně, v prováděcí vyhlášce č. 275/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v metodických pokynech vydaných Ministerstvem kultury a zveřejněných na webových stránkách www.mkcr.cz a www.emuzeum.cz , najdete o tom zvláštním režimu, který teď na svou sbírku musíte aplikovat, všechno podstatné. Jenže až se do těch právních norem a metodických pokynů začtete, možná se vám to všechno bude zdát složité a snad zpočátku i nesrozumitelné. Nejtěžší je začátek, vyznat se v tom nejdůležitějším, co je třeba dělat a především chápat proč je to třeba dělat. V tom Vám chceme pomoci a připravili jsme proto pro vás „Desatero správce sbírky muzejní povahy“.

Autor textu: RNDr. Jiří Žalman, metodik Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury

 

Desatero správce sbírky muzejní povahy ke stažení zde

 

  • Kapitola I. Vaši sbírku je třeba chránit
  • Kapitola II. Vaše sbírka je zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES)
  • Kapitola III. Jak sbírku dále tvořit
  • Kapitola IV. Je třeba vést sbírkovou evidenci
  • Kapitola V. Kdy evidovat jako jeden sbírkový předmět jednu věc movitou nebo nemovitou a kdy soubor těchto věcí
  • Kapitola VI. Je třeba provádět inventury sbírkových předmětů
  • Kapitola VII. Sbírkové předměty je třeba optimálně uložit a šetrně s nimi zacházet
  • Kapitola VIII. Prezentace sbírkových předmětů veřejnosti
  • Kapitola IX. Vývoz sbírkových předmětů do zahraničí
  • Kapitola X. Práva správce sbírky

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.