Inventarizace sbírkových předmětů

Inventarizací sbírkových předmětů a sbírek se rozumí porovnání sbírkového předmětu s evidenčním záznamem o něm. Smyslem této činnosti je:

1. zjištění svěřeného majetku
2. ověření stavu sbírkového předmětu, sbírky
3. ověření stavu prostředí, v němž se sbírkové předměty a sbírky nachází
4. zjištění rozsahu škod po mimořádných událostech

Uživatelům portálu jsou nabídnuty odpovědi na otázky vyplývající z nejčastějších problémů, s nimiž mohou být prácovníci muzeí během inventarizace sbírkových předmětů a sbírek konfrontováni. Další informace poskytují poznatky z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb., zaměřených na inventarizaci sbírkových předmětů, včetně tzv. dobrých příkladů, jakož i vybrané odpovědi na dotazy správců sbírek.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.