Uchování sbírkových předmětů

Uživatelům portálu jsou nabídnuty obecné zásady ukládání a uchování sbírkových předmětů v depozitářích a ve stálých expozicích. K dispozici jsou jim i další související informace o vyhledávání sbírkových předmětů /jejich lokace/, jakož i poznatky z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb., zaměřených na poznání stavu ukládání a uchovávání sbírkových předmětů a sbírek v muzeích, včetně tzv. dobrých příkladů, jakož i komentáře k Režimu zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.