Evidence sbírkových předmětů  

Uživatelům portálu jsou nabídnuty informace objasňující problematiku vedení sbírkové evidence, podávající odpovědi na otázky týkající se tvorby evidenčních záznamů a jejich autentizace. Nedílnou součástí portálu jsou poznatky získané z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb., týkající se právě evidence sbírkových předmětů, včetně tzv. dobrých příkladů a vybrané odpovědi na dotazy správců sbírek.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.