Specifické otázky správy sbírek

Uživatelům portálu je vysvětlována problematika správy sbírek, které nelze podřadit pod předchozí odkazy. Nabídnuté informace doplňují poznatky z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb. včetně tzv. dobrých příkladů a vybrané odpovědi na dotazy správců sbírek.

 

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.