Publikováno: 14. 10. 2021

Das inklusive Museum – Ein Leitfaden zu Barrierefreiheit und Inklusion

Průvodce Německého svazu muzeí pro inkluzi a bezbariérovost muzeí. 

©museumsbund.de

Přístupné v rámci databáze Německého svazu muzeí: https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2017/03/dmb-barrierefreiheit-digital-160728.pdf