Publikováno: 30. 11. 1999

Projekt ETNA a vzdělávání (seniorů) v kulturních institucích

Búciová Olga (2013): Projekt ETNA a vzdělávání (seniorů) v kulturních institucích / Project ETNA and education for senior adults in cultural institutions
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 51 (1): 62-64.

[PDF fulltext]

Zdroj: http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=5&rok=51&kcislu=1&f_=Zobrazit