Publikováno: 30. 11. 1999

Tréning pamäti pre seniorov