AKTUALITA 1. 4. 2022

Dotkněte se umění ve Slovenské národní galerii

Ve Slovenské národní galerii přibyla ve výstavě 7x7. Sedm svobodných úvah o umění unikátní haptická pomůcka na zpřístupnění výtvarných děl nevidomým a slabozrakým návštěvníkům a návštěvnicím.

AKTUALITA 14. 2. 2014

Zemské muzeum Darmstadt: Malby na dotek

Zemské muzeum Darmstadt připravilo pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním možnost seznámit se se sbírkou obrazů prostřednictvím jejich reliéfních reprodukcí.

AKTUALITA 15. 4. 2013

Zámek Schönbrunn dotekem

Expozici zámku Schönbrunn, památky zapsané na seznamu UNESCO, sídla Marie Terezie a Františka Josefa II., doplnil haptický model hlavní budovy umožňující taktilní poznávání.