Publikováno: 4. 3. 2013

Malý lev a jeho přátelé – kniha pro malé i velké o tom, jak se žije s handicapy

Malý lev a jeho přátelé – kniha pro malé i velké o tom, jak se žije s handicapy

Byla by to zcela běžná kniha, kdyby hlavními hrdiny byli lidé. Jenomže hrdinové knihy Malý lev a jeho přátelé, i když děti, jsou z říše zvířat. A navíc, každý si hrdě nese svůj handicap, s nímž dovede žít, spokojen, obklopen přáteli. Kdo jsou tito nezvyklí hrdinové? Lev Leo, který k pohybu potřebuje vozík, nevidomý krtek Brailli, neslyšící zaječí holka Liesa a želví hoch Eddy, pomalejší, s mentálním postižením. Žijí v Lipsku. Seznámili se díky Leově zvídavosti a touze poznávat svět a lidi kolem sebe. Nyní společně tráví svůj volný čas a snaží se dětem i jejím rodičům ukázat, jak se žije, když se „jen“ nechodí, když se „jen“ nevidí, neslyší, jak se žije, když to o něco pomaleji myslí.

Obsahově i graficky zdařilou publikaci připravil Lipský Svaz občanů s postižením (Behindertenverband Leipzig e.V.). Její autoři s pomocí hrdinů trávících společně svůj volný čas přibližují, především dětskému čtenáři, běžný život lidí s omezenou schopností pohybu a orientace. Během čtení se od Leona dozví, jak funguje jeho mechanický a elektrický vozík, Brailli jim vysvětlí, k čemu slouží bílá (tzv. slepecká) hůl a jak se s její pomocí a pomocí úprav chodníků a přechodů pro chodce dovede pohybovat. Liesa jim představí znakovou řeč. A následují další praktické informace, k čemu slouží piktogramy a co sdělují, jak se dá, navzdory handicapu, pohybovat městem, jak používat dopravní prostředky MHD, jak si společně užít návštěvu hřiště, muzea, zoologické a botanické zahrady, sportoviště – plovárny, nebo jen narozeninové oslavy. Publikace zároveň přináší podněty i pro dospělé, jak zkvalitnit bezbariérovost, jak přispět k integraci občanů se zdravotním postižením do světa většinové společnosti.

Každé z měst v Německu, ale i u nás má svého Leona, Brailliho, Lisu a Eddyho. Třeba doufat, že se časem – na pultech knihkupectví – objeví podobné příběhy čtyř hrdinů z Brna, Olomouce, Ostravy nebo Českého Krumlova, aby ukázali a vysvětlili, jak se žije s handicapy, jak lze i život s handicapem žít naplno.

Marlies Große, Der kleine Löwe und seine Freunde, Behindertenverband Leipzig e. V., Leipzig 2010. ISBN 978-3-00-030025-7.