Publikováno: 5. 3. 2013

Literatura k předmětu speciální pedagogika - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.