Publikováno: 1. 12. 2020

Zásady pro komunikaci s návštěvníky se speciálními potřebami

Metodický text určen nejen pro pracovníky muzeí v první linii.

@nm.cz

Národní muzeum zveřejnilo metodický text ke komunikaci s návštěvníky se specifickými potřebami v muzejních a galerijních institucích. Text je určen primárně pracovníkům v první linii, tedy  pracovníkům dozoru a pracovníkům pokladen.

Zásady pro komunikaci s návštěvníky se speciálními potřebami (pdf, 8 stran)

Zásady pro komunikaci s návštěvníky se speciálními potřebami