Publikováno: 6. 2. 2020

Speciální škola v muzeu

Programy pro základní a střední školy jsou každodenní součástí provozu všech muzeí, od místních až po národní. Jak ale připravit program a vůbec celé muzeum na návštěvu třídy ze speciální školy? 

@southeastmuseums.org

Pod pojmem speciální škola se v českém školním systému rozumí škola, která realizuje vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami a autismem. Dnes již není zřídkavé, že i tento typ škol má zájem o edukační aktivity mimo školní budovu, a jedním z jejích oblíbených cílů je muzeum.

Muzea pak stojí před výzvou vytvořit program, který by byl pro tyto žáky přínosný a atraktivní a zároveň naplňoval jejich specifické potřeby, požadavky a očekávání. Tyto potřeby se ovšem netýkají jenom samotné programové složky – orientace v budově nebo hygienické potřeby jsou neoodelitelnou součástí návštěvy muzea.

Britská organizace South East Museums Development Program nabízí veřejně přístupnoumetodiku pro muzea, která může dopomoct k oboustrannému naplnění očekávání z návštěvy speciální školy v instituci.

Metodika je dostupná zde.

Zdroj: southeastmuseums.org