Publikováno: 9. 2. 2022

Děti a mladí lidé s mentálním postižením v muzeu

Britský portál SEND in Museums se věnuje tématu dětí a mládeže s mentálním postižením v muzeích, včetně metodických návodů nebo inspirativních článků.

Děti a mladí lidé s mentálním postižením v muzeu

Muzejní konzultantka Samantha Bowens, která spolupracuje s řadou britských sbírkových institucí, se dlouhodobě věnuje tématu dětí a mladých lidí s mentálním postižením (v anglické terminologii Special Educational Needs and Disabilities - SEND) v muzejních institucích. Mezi jejími projekty patří například metodika Special Schools and Museum Toolkit, věnující se návštěvám škol, tříd, oddělení či studijních skupin pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením v muzeu.

Z důvodu velkého zájmu muzeí a muzejních pracovníků o podporu v oblasti práce s touto skupinou návštěvníků nyní Bowens spustila provoz webového portálu SEND in Museums. Na portálu mohou uživatelé najít praktické rady a metodiky k přípravě doprovodných programů pro děti a mládež s mentálním postižením v prostorech muzea nebo třeba v přírodě, ale také návody na to, jak vytvořit v instituci přístupné a přívětivé prostředí, včetně muzejní kavárny nebo obchodu. Opomenuti nejsou ani návštěvníci s kombinovaným postižením - metodické podklady připraví muzea na návštěvu lidí s mentálním postižením v kombinaci s omezením sluchu, zraku nebo pohybu. Sekce Proč pracovat s lidmi s mentálním postižením? představuje etický, právní nebo sociální rámec práce s touto skupinou návštěvníků a argumentuje, proč má zaměření na neurodivergentní děti a mladé lidi smysl. Na portálu jsou k dispozici i blogové příspěvky muzejních profesionálů nebo rodičů dětí s mentálním postižením, které mohou nabídnout inspirativní případové studie nebo hlubší náhled do potřeb a očekávání této skupiny návštěvníků a jejich rodin a blízkých.

Bowens, která je sama matkou dítěte s mentálním postižením, se ke vzniku portálu vyjádřila: "Muzeum nyní vnímáme jako mnohem víc než jen instituci, která má poskytovat akademické vzdělávání. Musíme také začít hledat a rozpoznávat hodnotné a smysluplné způsoby, jak mohou návštěvníci s širokou škálou vzdělávacích a smyslových potřeb zažít muzeum. Tento sektor hraje důležitou roli jako příklad inkluze v komunitách svých návštěvníků."

Článek na portálu britské Museums Association zde.

Zdroj: museumsassociation.org; sendinmuseums.org


Publikováno: 6. 2. 2020

Speciální škola v muzeu

Programy pro základní a střední školy jsou každodenní součástí provozu všech muzeí, od místních až po národní. Jak ale připravit program a vůbec celé muzeum na návštěvu třídy ze speciální školy?