AKTUALITA 19. 8. 2019

GASK BEZ BARIÉR

Programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

AKTUALITA 2. 1. 2015

Neviditelná výstava - prodloužena do konce roku 2016

Neviditelná výstava se snaží návštěvníkům ukázat jak reálný svět nevidomých lidí, tak i možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Celou výstavou, která může změnit návštěvníkovi život, provází nevidomí nebo částečně nevidomí lidé.

AKTUALITA 2. 1. 2014

Reliéfní grafika pro nevidomé a slabozraké

Hmatové reliéfy jsou určeny především nevidomým a slabozrakým. Lze je však, s velkým úspěchem, využít i při vzdělávání hyperaktivních dětí a současně i při prohlubování prostorového vnímání u dětí zdravých.

AKTUALITA 30. 12. 2013

Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu

Cílem řešení projektu je zhodnotit a rozpracovat aspekty interpretace a percepce geoprostorou prostřednictvím prostorových informací na tyflomapách moderního typu z pohledu současného stavu technologie kartografické tvorby v ČR.