Publikováno: 13. 1. 2020

Tour Toolkit: Developing an Inclusive Tour

Minneapolis Institute of Art zveřejnil rozsáhlou metodiku pro průvodce komentovaných prohlídek s důrazem na začlenění všech potenciálních účastníků a empatickou komunikaci.

@new.artsmia.org

Minneapolis Institute of Art zveřejnil na svých webových stránkách rozsáhlou metodiku pro průvodce komentovaných prohlídek s dětským i dospělým publikem.

Důraz je kladen zejména na začlenění všech potenciálních účastníků a empatickou komunikaci. Metodika zahrnuje celý proces přípravy a realizace prohlídky, od výběru komentovaných objektů a používání inkluzivních pojmů až po návod k řešení nečekaných situací nebo zodpovídání složitých otázek.

Metodický materiál je dostupný zde.

Zdroj: new.artsmia.org