Publikováno: 15. 1. 2021

Tipy na přístupné webové stránky

Jak na webovou stránkou muzea přístupnou opravdu pro všechny?

@aam-us.org

S omezením provozu nebo uzavřením muzejních budov veřejnosti se pozornost návštěvníků obrací zejména na webové stránky muzeí a galerií. Ať už je to snaha najít informace o vývoji situace, příprava na budoucí návštěvu nebo zájem o virtuální prohlídky a další online obsah, vždy je důležité myslet na to, že internetové publikum je různorodé a na webové stránky jsou dnes kladeny požadavky na co nejširší přístupnost. Portál American Alliance of Museums přináší několik tipů, jak návštěvníkům ulehčit a zpříjemnit orientaci na vašich webových stránkách.

1. Alternativní popisky obrázku - tato HTML funkce zpřístupní obrázky i lidem, kteří si je z různých důvodů nemohou prohlédnout. Jak na to správně prozradí řada volně přístupných metodik v anglickém i českém jazyce.

2. Vizuální rozlišení informací podle důležitosti - jednoduchý prvek, který umožní rychlou a pohodlnou orientaci nejen lidem, kterým dělá čtení problém nebo se ve světě internetu necítí být doma.

3. Titulky a popis videa - titulkování videí a přenosů, ať už formou dodatečného přidání nebo přímého přepisu řeči do  textu, se stává již samozřejmostí i pro české instituce. Současné technologie nabízejí řadu možností, jak videozáznamy zpřístupnit lidem se sluchovým omezením, včetně simultánního tlumočení do znakového jazyka nebo titulků zahrnujících i zvuky mimo mluvenou řeč.. Pro zájemce se zrakovým postižením mohou být k dispozici audio komentáře, popisující vizuální část videa.

4. Barva a kontrast - ačkoliv má vizuální podoba webových stránek zpravidla záměr působit esteticky a atraktivně na návštěvníka, nesprávně zvolené použité barvy a kontrast pozadí, písma a dalších prvků mohou odradit návštěvníky nebo jim zcela znemožnit orientaci ve vašem online prostoru. V současnosti jsou již dostupné nástroje, jako je rozšíření prohlížeče Wave, které na tyto nedostatky upozorní.

5. Jasný popis prvků - běžně používané webové symboly, jako šipka naznačující přechod na další stránku, jsou pro lidi se zrakovým omezením zcela nepřístupné. Pečlivé označení částí formuláře nebo navigace stránky značně zvýší její přístupnost.

6. Možnost zvětšit měřítko stránky - běžně používané internetové prohlížeče mají zabudovanou funkci přiblížení nebo oddálení stránky (lupa). U tvorby webu je potřeba myslet i na to, aby i po přiblížení zůstaly funkce a grafický náhled stránky stejné.

7. Funkce přístupné bez myši - klávesová navigace a grafické zvýraznění vyznačené funkce nebo sekce výrazně ulehčí navigaci nejen lidem s omezenou schopností pohybu.

Další tipy v článku zde.

Zdroj: aam-us.org