Publikováno: 17. 1. 2020

Publikace Kultura v regionech Česka: potenciál a rizika

Publikace je výsledkem výzkumného projektu Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni.

@nipos.cz

Obsah této publikace je výsledkem výzkumného projektu Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. 

Základním cílem tohoto projektu bylo podpořit kulturní participaci seniorů a souběžný pozitivní mezigenerační dopad kulturních akcí a aktivit na lokální a regionální úrovni. Publikace byla vypracována projektový týmem Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. 

Publikace ke volně ke stažení zde (nižší rozlišení) nebo zde (vyšší rozlišení).

Zdroj: nipos.cz