Publikováno: 15. 1. 2020

Projekt House of Memories

Inspirativní projekt působící u muzeí v Liverpoolu je zaměřen na práci se seniory, lidi s poruchami kognitivních dovedností a mezigenerační výměnu, nyní již i za pomoci digitálních technologií.

@houseofmemories.co.uk

Projekt House of Memories (Dům vzpomínek) je zaměřen na práci se seniory, lidi s poruchami kognitivních dovedností a mezigenerační výměnu. Projekt využívá specifický charakter muzejních sbírek, zejména předmětů vázajících se ke druhé polovině 20. století nebo spjatých s daným regionem, k probuzení zájmu u seniorů a lidí trpících demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Programy a workshopy jsou směrovány k navodění příjemných vzpomínek a jejich sdílení s mladšími rodinnými příslušníky.

Projekt nabízí taky zápůjčky Memory Suitcases, tedy kufříků obsahujících fotografie, plakáty a předměty denní potřeby z 50. let 20. století až současnosti. Tyto kufříky mají za cíl navodit u člověka trpícího poruchou kognitivních dovedností známé vjemy a emoce.

House of Memories nyní využívá i nové technologie ve formě mobilní aplikace. Aplikace obsahuje digitalizované předměty, zvukové nebo video záznamy ze sbírek liverpoolských muzeí a je volně ke stažení.

Více o projektu zde.