Publikováno: 2. 6. 2020

Jak na programy pro mladé lidi s postižením v muzeu

Britská metodika radí, jak na práci s mladými lidmi s různými typy postižení v muzeích a památkových objektech.

@historyof.place

Britský projekt History of Place se zabývá zpřístupňováním muzeí, památkových objektů a kulturního dědictví mladým lidem se sluchovým postižením, případně dalšími typy fyzického nebo mentálního postižení. Na základě úspěšné spolupráce s několika kulturními a památkovými institucemi projekt zveřejňuje manuál zapojení této skupiny návštěvníků a spolupráce se speciálními školami.

Spíše než teoretickými východisky se metodika věnuje praktickým hlediskům pořádání programů pro návštěvníky s postižením, jako je materiální vybavení, přizpůsobení aktivit potřebám a zájmům cílové skupiny nebo rady na korektní a etický přístup k účastníkům programů. Metodika obsahuje také několik inspirativních případových studií.

Metodika Engaging Deaf and Disabled Young People with Heritage volně ke stažení zde (pdf).

Zdroj: kidsinmuseums.org.uk/resources/engaging-deaf-and-disabled-young-people-with-heritage/