Publikováno: 14. 6. 2019

COME-IN!

Projekt zaměřený na malá a střední muzea – zlepšení jejich přístupnosti pro návštěvníky se zdravotním postižením.

@cei

Projekt COME-IN! je spolufinancován programem Interreg CENTRAL EUROPE. Zaměřuje se na zvyšování kulturního dědictví ve střední Evropě a na zvyšování kapacit malých a středních muzeí tím, že je zpřístupňuje všem návštěvníkům s různými druhy postižení.

Středoevropská iniciativa – výkonný sekretariát koordinuje mnohostrannou síť 14 muzeí, sdružení zdravotně postižených, akademických zástupců, vzdělávacích institucí a politiků z CE, kteří budou definovat nadnárodní standardy na vysoké úrovni a zajišťovat přenos know-how, aby byla zaručena přístupnost do muzeí. Budou vypracovány zvláštní pokyny, které by napomohly organizovat přístupné sbírky, včetně inkluzivních multisenzorických výstav. K dispozici bude také příručka pro provozovatele muzea.

Součástí projektu je označení "COME-IN!", udělované spolupracujícím muzeím. Inovativní propagační nástroj – COME-IN! – bude vypracován tak, aby umožnil muzeím splňovat stanovené standardy přístupnosti. Štítek bude propagován na místní, národní a nadnárodní úrovni, aby byla zajištěna jeho udržitelnost a přenositelnost.

Dne 30. května 2019 se k této problematice uskutečnila v italském Terstu konference. Na ní byl celý projekt oficiálně představen (včetně příkladů dobré praxe) a zároveň k němu probíhaly diskuze zástupců členských států Středoevropské iniciativy.

Koncepci celého projektu naleznete zde

Informace o označení COME-IN! zde

Více informací o projektu COME-IN jsou dostupné zde

 

Zdroj: Jandová, https://www.cei.int/projects/come-in