Publikováno: 30. 11. 1999

Bezbariérové řešení staveb

Bezbariérové řešení staveb

Druhé, upravené a doplněné vydání publikace je určena všem, kteří se zúčastňují procesu výstavby tj. investorům, projektantům, pracovníkům stavebních úřadů včetně speciálních stavebních úřadů (pro stavby letecké, drah a na dráze, pozemních komunikací, vodohospodářské a telekomunikační), vojenských a jiných stavebních úřadů a dále odborníkům z oblasti realizace a provozování staveb i ostatním zájemcům k podrobnější orientaci v problematice tvorby bezbariérového životního prostředí z hlediska potřeb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
 

Jan Skopec: Bezbariérové řešení staveb. 80 stran. ABF 2005