Publikováno: 1. 3. 2013

Bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydává pro ČKAIT a Ministerstvo pro místní rozvoj praktickou pomůcku pro tvorbu bezbariérového prostředí. Hlavním cílem publikace je přiblížení problematiky bezbariérového užívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb. Úkolem není pouhé komentování základního právního předpisu – vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ale požadavky právního prostředí vysvětlit na principu základních podmínek samostatného pohybu a orientace cílové skupiny, tedy osob se zdravotním omezením. Publikace je bohatě doplněna grafickými přílohami, které blíže specifikují a objasňují podmínky bezbariérového užívání v podobě vhodných a doporučených řešení bezbariérových úprav. Publikace je určena zejména všem účastníkům procesu výstavby – projektantům, zhotovitelům staveb, stavebníkům, pracovníkům stavebních úřadů.

Bezbariérové užívání staveb
Podtitul: Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Autor: Renata Zdařilová
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
Rok vydání: 2011
Formát: A5
Počet stran: 208
ISBN 978-80-87438-17-6