Publikováno: 30. 11. 1999

Stavební listy 5/02

Stavební listy 5/02

 Stavební listy  5/2002 jsou zaměřeny na možnosti vybavení, úpravy a technická opatření zajišťující užívání staveb tělesně postiženými osobami. V odborné příloze najdete mj. komentář k vyhlášce č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a seznámíte se s nejčastějšími nedostatky projektových dokumentací zajišťujících bezbariérovost staveb.

Více informací zde